De Geheime Ruimteprogramma's – Deel 1: Inleiding - Indigo Revolution (2024)

Als je het geopolitieke (Aardse) plaatje volledig wilt begrijpen dan is het zaak om voldoende kennis te hebben van het exopolitieke (buitenaardse) plaatje. Zonder die exopolitieke kennis mis je een immens groot gedeelte van de puzzel en zal je in cirkeltjes blijven ronddwalen op zoek naar de ontbrekende puzzelstukken.

Dat is mijn persoonlijke conclusie na ruim 13 jaar onderzoek langs zo’n beetje alle denkbare (al dan niet) complottheorieën. Als het aan de gecontroleerde oppositie ligt dan blijven we eeuwig rondjes draaien en blijven we ons puur en alleen focussen op het Aardse en op het fysieke. Dat is meteen ook de reden dat zo’n beetje alle bronnen die ik ga gebruiken voor het schrijven van deze serie artikelen zwart gemaakt worden op het internet. Het aangeleerde kuddegedrag van de mens zorgt ervoor dat we liever anderen nablaten dan dat we zelf verder op onderzoek gaan en onze eigen innerlijke instrumenten gebruiken om voor onszelf te verifiëren of informatie resoneert of niet resoneert. Voor mij is het overduidelijk en een 100 procent weten dat er verschillende geheime ruimteprogramma’s bestaan. Laat ik deze inleidende alinea van deze inleiding van een serie artikelen over de geheime ruimteprogramma’s daarom gebruiken om te melden dat ik niet meer op discussies zit te wachten over het wel of niet bestaan van buitenaards leven, geheime ruimteprogramma’s en een exopolitieke agenda. Voor mij staat het vast dat deze verschillende geheime ruimteprogramma’s niet alleen samenwerken met verschillende buitenaardse groeperingen, maar ook de beschikking hebben over allerlei geavanceerde technologieën die mits ze geïmplementeerd zouden worden op Aarde een hele hoop van onze zelf gecreëerde problemen zouden oplossen en wegvagen.

Al deze geheime ruimteprogramma’s, met al die buitenaardse connecties en al die geavanceerde technologieën zijn niet in een enkel artikel samen te vatten. Daarom heb ik de intentie om er een serie artikelen over te schrijven. Deze inleiding vormt de basis voor de rest van de serie artikelen. Niets wat ik in deze serie artikelen ga beschrijven is door mijzelf verzonnen, alle informatie komt van verschillende klokkenluiders, ex-medewerkers, en andere bronnen aangaande de geheime ruimteprogramma’s. Alles wat ik ga beschrijven kan je voor jezelf checken via het internet, want het is allemaal op het internet te vinden en is een resultaat van ruim 10 jaar onderzoek naar deze onderwerpen.

Ik wil deze inleiding beginnen met het verhaal van Gary McKinnon. Gary McKinnon is een Schot die begin jaren 2000 verschillende Amerikaanse overheidsnetwerken en computers hackte. Gary deed dit om bewijzen te verzamelen voor het bestaan van UFO’s en zogenoemde vrije energie, onderwerpen waarvan Gary overtuigt was dat deze Amerikaanse diensten er weet van hadden en kennis over deze onderwerpen voor het grote publiek verborgen hielden. Gary vond de informatie waarnaar hij op zoek was, daarnaast stuitte hij op allerlei documenten waarin gesproken werd over buitenaardse officieren en buitenaardse schepen van de Amerikaanse marine. Deze hack werd wereldnieuws, al liet de MSM het buitenaardse aspect buiten het nieuws. De Amerikaanse overheid heeft jarenlang tevergeefs geprobeerd om Groot-Brittannië zover te krijgen dat dit land Gary McKinnon zou uitleveren aan de VS. Mocht je het verhaal van Gary McKinnon nog niet kennen dan is onderstaand interview van Project Camelot met Gary McKinnon een aanbeveling waard. De heksenjacht op Gary McKinnon die (voorlopig) in 2012 stopte omdat Gary ‘lijdt’ aan het syndroom van asperger en daardoor niet uitgeleverd kan worden, is een bewijs dat ‘men’ liever niet wil dat dit soort uiterst belangrijke informatie niet naar buiten komt. Gary toonde met zijn hacks aan dat er zoiets bestaat als een geheim ruimteprogramma.

https://www.youtube.com/watch?v=_fNsah-0vpY

De informatie waar Gary McKinnon op stuitte had te maken met een enkel geheim ruimteprogramma. Er zijn er zoals je uit de titel van dit artikel al kan opmaken meerdere van dit soort geheime ruimteprogramma’s. En lang niet alle geheime ruimteprogramma’s hebben weet van het bestaan van de andere geheime ruimteprogramma’s. “As above, so below”. Hier op Aarde denken veel geheime genootschappen en geheime diensten ook vaak dat ze de ‘crème de la crème’ zijn als het aankomt op het bezitten van allerlei occulte kennis, terwijl er tegelijkertijd andere groeperingen, genootschappen en organisaties zijn die meer kennis of een ander soort kennis bezitten. Voordat we de (bij mij) bekende geheime ruimteprogramma’s bespreken is het verstandig om eerst nog even terug in de tijd te gaan. Hoe en wanneer zijn deze geheime ruimteprogramma’s ontstaan?

De Tweede Wereldoorlog kan beschouwt worden als het begin van de huidige geheime ruimteprogramma’s. Nazi Duitsland stond in contact met verschillende buitenaardse groeperingen. De SS werkte nauw samen met een buitenaardse groepering die we de ‘Draco Reptilians’ noemen. Het is bij alle buitenaardse groeperingen waarover ik het ga hebben van belang om niet te vervallen in wat ik ‘kosmisch racisme’ noem. Dat er een groepering reptilians het uiterst slecht met ons als mensheid voor heeft wil niet zeggen dat alle reptilians binnen de kosmos net zo kwaadaardig zijn. Want nogmaals, as above so below. Dat er op Aarde groepen en individuen zijn die slechte intenties hebben, wil nog niet zeggen dat de complete mensheid slechte intenties heeft. Dit geldt ook voor het exopolitieke plaatje. Een groepering reptilians met slechte intenties wil nog niet zeggen dat alle rassen en groeperingen reptilians slechte intenties hebben. En zo geldt dat voor elke buitenaardse groepering die zich bemoeit met de mensheid en haar moederplaneet de Aarde. De SS werkte voor deze draco reptilians en kreeg in ruil voor dat werk allerlei technologieën. Als ik het over het werk van de nazi’s heb dan bedoel ik eigenlijk het werk van de duizenden slaven die in het geheim werkten aan ruimteschepen voor deze draco reptilians. Een andere buitenaardse groepering die in die tijd een andere groep mensen in nazi Duitsland hielp met het bouwen van nog meer geavanceerde ruimteschepen waren de Orion Nordics. Een menselijk uitziende groepering afkomstig uit het sterrenstelsel Orion. Google eens op Maria Orsic bijvoorbeeld, zij was een Orion Nordic die deze Duitsers *VRIL genootschap) voorzag van allerlei nieuwe technologieën om (voor die tijd) uiterst geavanceerde ruimteschepen te bouwen.

Iemand die ons alles wat hij mocht vertellen over deze Orion Nordics en hun latere connecties met een gedeelte van de geheime ruimteprogramma’s was William Tompkins. William Tompkins overleed enkele maanden geleden, gelukkig voor ons heeft William meer dan voldoende interviews gegeven die op het internet te vinden zijn. Mocht je William Tompkins en zijn informatie nog niet kennen dan is dit interview aan te bevelen. William Tompkins is één van de grondleggers van ‘Solar Warden’, een geheim ruimteprogramma waarover ik straks meer zal vertellen. Iemand anders die mooi kan vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de buitenaardse inmenging daarin is Robert (Bob) Dean. Bob Dean is inmiddels 88 jaar en heeft in het verleden veel interviews gedaan zoals bijvoorbeeld dit interview met Project Camelot. Bob Dean werkte na de Tweede Wereldoorlog voor een voorloper van de geheime ruimteprogramma’s en had ’top clearance’ bevoegdheden en heeft daardoor een schat aan informatie over deze begintijd van de geheime ruimteprogramma’s.

Het is niet zo dat door ‘Project Paperclip’ alle buitenaardse connecties en technologieën van de nazi’s buitgemaakt werden door de Amerikanen, Britten en Russen. Zo’n 80 procent van alle projecten waar de nazi’s mee bezig waren werden al ruim voor het einde van de oorlog verhuist naar Antarctica. Misschien kom ik in deze serie nog terug op het Antarctica verhaal wat kan leiden tot een aantal disclosures die in de nabije toekomst kunnen gaan plaatsvinden. Ik heb er al eens uitgebreid over vertelt in onze radioshow ‘NetNietLive’, het fragment genaamd ‘De Antarctische Atlantis Disclosures’ vind je hier mocht je geïnteresseerd zijn in hetgeen er op Antarctica aan de hand is. Voor de inleiding is het voldoende om te weten dat het overgrote deel van de geheime ruimteprogramma’s van de nazi’s verhuist werden door diezelfde nazi’s (waarschijnlijk met behulp van de draco reptilians) naar Antarctica. De rest van de buitenaardse kennis uit nazi Duitsland verdween naar de VS via ‘Project Paperclip’ en werd later zo goed als hetgeen we nu kennen als NASA (wat 0,0 banden heeft met de geheime ruimteprogramma’s). De Apollo raketten waren gebaseerd op Duitse ICBM bouwtekeningen bijvoorbeeld. Vlak na de Tweede Wereldoorlog (nadat Nazi UFOs een fly over deden over Washington) heeft de VS nog geprobeerd de nazi’s van Antarctica af te jagen. Dit is het verhaal van de vloot van admiraal Byrd. Deze vloot moest omkeren en zich terugtrekken vanuit de wateren bij Antarctica nadat nazi UFO’s ten tonele verschenen en verschillende marineschepen naar de bodem van de zee schoten met technologieën waar deze vloot van admiraal Byrd dus niet tegen opgewassen was. Daarna gold het principe ‘if you can’t beat them, join them’. En dus gebruiken de verschillende geheime ruimteprogramma’s tot op de dag van vandaag de nazi maanbasis aan de achterkant van de Maan, en komt de technologie die gebruikt wordt binnen deze geheime ruimteprogramma’s dus in de basis van het nazi geheime ruimteprogramma. Over deze door mensen gebruikte basis op de Maan (de LOC) zal ik nog een apart artikel schrijven in deze serie.

Het eerste Amerikaanse geheime ruimteprogramma is ‘Solar Warden’. Solar Warden kwam voort uit het SDI (Strategic Defense Initiative, ook wel Reagan’s Star Wars genoemd) waar president Ronald Reagan weet van had, hij beschreef dit zelfs in zijn memoires, Reagan was op de hoogte van ruimteschepen die honderden mensen tegelijk konden vervoeren in de ruimte. Solar Warden begon eind jaren ’70/begin jaren ’80 vorm te krijgen en kreeg tot begin jaren ’90 upgrades. Solar Warden was in feite een soort van galactische politie die buitenaardse ruimteschepen die niet behoorden tot de vloot van de buitenaardse groeperingen waar Solar Warden mee in contact stond te controleren en eventueel weg te jagen uit ons Zonnestelsel. Bekende geheime ruimteprogramma insiders als een William Tompkins en een Corey Goode maakten deel uit van dit Solar Warden geheime ruimteprogramma. Het is van belang om te weten dat de meeste medewerkers van Solar Warden met de beste intenties hun werk deden en er vanuit gingen dat ze iets goeds deden voor de mensheid. Waarom dit van belang is zal ik in de volgende alinea’s beschrijven. Solar Warden was het eerste geheime ruimteprogramma, maar zeker niet het laatste geheime ruimteprogramma. Wellicht ga ik op enkele van deze geheime ruimteprogramma’s nog uitgebreider in in vervolg artikelen, voor nu houd ik het bij een beknopte uitleg.

Voor zover ik weet zijn er een aantal verschillende ‘black ops’ militaire geheime ruimteprogramma’s. Het Amerikaanse MIC (Military Industrial Complex) heeft bijvoorbeeld een eigen geheim ruimteprogramma, waarover verderop in dit artikel meer informatie vanwege hun rol in de huidige gang van zaken omtrent de verschillende disclosures die achter de schermen vorm vinden te krijgen. De Amerikaanse marine heeft ook een eigen geheime ruimteprogramma, hier sprak William Tompkins voornamelijk over. Het MIC geheime ruimteprogramma gaat niet verder dan een paar honderd kilometer buiten de Aarde en staat onder controle van de draco reptilians. De marine gaat veel verder de ruimte in met hun geheime ruimteprogramma dan de MIC variant en staat op zijn beurt in contact met andere buitenaardse groeperingen, waarvan de Orion Nordics de meest prominente rol spelen. Daarnaast heb je het ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate) geheime ruimteprogramma wat meteen ook het grootste programma is en wat gerund wordt door de grote (voornamelijk aerospace) corporaties. Niet alleen Amerikaanse bedrijven, dit is een wereldwijd corporate programma wat het grootste gedeelte van de infrastructuur in het Zonnestelsel in handen heeft.De ‘Dark Fleet’ is een geheim ruimteprogramma wat voornamelijk buiten het Zonnestelsel actief is en uiterst geheim is en beschikt over uiterst geavanceerde technologieën. Deze Dark Fleet strijd voornamelijk zij aan zij met de draco reptilians in de veroveringsdriften van diezelfde draco reptilians. Het laatste geheime ruimteprogramma is de ‘Galactic League of Nations’. Dit geheime ruimteprogramma kan je zien als een zoethoudertje voor alle landen op Aarde die geen deel uitmaken van bovengenoemde geheime ruimteprogramma’s. Dit programma werd in het leven geroepen toen andere landen erachter kwamen waar de VS mee bezig waren. In ruil voor geheimhouding kregen deze landen hun eigen geheime ruimteprogramma wat fungeert als een soort van Verenigde Naties op een exopolitiek niveau. In tegenstelling tot eerder genoemde programma’s is dit geheime ruimteprogramma niet heel erg militair en is wat meer ‘laid back’. Vertegenwoordigers van al deze landen lopen a la Star Trek met jumpsuits met allerlei vlaggen van landen erop rond op de maanbasis (LOC). Zo kan het dus zijn dat geen enkel land tot nu toe onthullingen heeft gedaan over dit soort geheime ruimteprogramma’s, ze doen er allemaal namelijk aan mee via deze ‘Galactic League of Nations’.

De status quo was tot enkele jaren geleden zo dat al deze geheime ruimteprogramma’s netjes deden wat hun buitenaardse overlords ze bevolen om te doen. Strikte geheimhouding dus. We hebben het hier dan dus over de geheime ruimteprogramma’s die behoren tot hetgeen ik laag 1 noem van de 3 lagen die de mensheid komen controleren en manipuleren met een kosmische en interdimensionale ‘problem, reactie, oplossing’ tactiek. Lees dit artikel voor een uitgebreide uitleg hierover mocht je dit voor het eerst lezen. Laag 1 is kort samengevat de laag satanische bloedlijnen die al duizenden jaren de wereldbevolking controleren. Een laag die in contact/onder grip staat met/van demonische entiteiten (zij noemen het goden) en met buitenaardse groeperingen zoals de draco reptilians, allerlei entiteiten die je zou kunnen scharen onder het kopje ‘extreem duister en kwaadaardig’. De meesten van al die geheime ruimteprogramma’s doen dan ook niet echt positief werk laat maar zeggen. Te denken valt hierbij aan kosmische slavenhandel bijvoorbeeld. Mocht je van mening zijn dat menselijke slavenhandel niet meer bestaat dan kom je bedrogen uit. Dit soort geheime ruimteprogramma’s zijn er niet zo zeer voor het volk maar meer voor het baasje. En wederom geldt ‘as above, so below’. Waar ‘men’ hier op Aarde de Aarde al verkracht heeft door de onweerstaanbare drang om de Aarde te ontdoen van al haar kostbare grondstoffen, daar doet men dat ook in het Zonnestelsel. Alles wat geld of technologie in ruil voor het werk oplevert wordt gedaan. Veel mijnen dus, veel slavenhandel, en veel meer van al het andere waar satanisten op geilen. En men geilt zoals we weten enkel op hun eigen mind-ego en hun eigen ‘macht’ over anderen. ‘Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikken’, en dat dan op een kosmisch niveau.

Dat brengt ons bij ‘The Alliance’. Deze Alliance is een geheim ruimteprogramma wat voortgekomen is uit Solar Warden. Deze Alliance bestaat verder uit mensen die afkomstig zijn uit alle andere geheime ruimteprogramma’s die ik hierboven vermeldt heb. Mensen die klaar waren met het uitbuiten, misleiden, voorliegen en manipuleren van de mensheid op Aarde door hetgeen ik laag 1 noem. Deze Alliance heeft als doel om zo snel mogelijk een volledige disclosure te gaan doen met alles erop en eraan. Deze Alliance wordt daarbij gesteund door een aantal buitenaardse groeperingen die zowel spiritueel als zeker ook technologisch mijlenver voor liggen op de groeperingen die de overige geheime ruimteprogramma’s steunen. Te denken valt hierbij aan de ‘Sphere Beings’ waarover Corey Goode praat. Een van de groeperingen die deel uitmaken van deze ‘Sphere Beings’ zijn de ‘Blue Avians’. Andere buitenaardse groeperingen, zoals de Orion Nordics waarover William Tompkins sprak, staan deze Alliance op een meer Aards niveau bij en behoren tot hetgeen ik laag 2 noem. Laag 2 is de reactie op het probleem wat laag 1 is. De Blue Avians behoren op hun beurt trouwens tot laag 3, en dat wordt/is de zogenaamde oplossing op de puinhopen die zowel laag 1 als laag 2 op Aarde aan zullen richten.

Let op: ik zeg zogenaamde oplossing, want het is niet de oplossing, het is de oplossing die de energie/entiteit die zichzelf ‘god’ noemt voor ons bedacht heeft, meer daarover lees je in dit artikel en in dit artikel. Ik wil dit even aanstippen omdat ik weet dat best veel mensen constant op zoek zijn naar een kant om te kiezen of een ’team’ om aan te moedigen. Dat is de dualistische mindset. Als je dualiteit er even buiten laat dan weet je dat alle buitenaardse en interdimensionale groeperingen die zich bemoeien of komen bemoeien met ons en onze moederplaneet uiteindelijk vallen onder het gezag van deze entiteit/energie die zichzelf ‘god’ noemt. Mocht je nu helemaal de draad kwijt zijn en toch echt willen weten voor welke kant of welk team je dan wel moet zijn dan raad ik je de serie artikelen genaamd ‘het grotere plaatje’ aan om te lezen (begin helemaal onderaan de tweede pagina met lezen voor een chronologisch overzicht). Het enige team waar we voor moeten juichen is als je het mij vraagt ons eigen team. Beter gezegd: jouw eigen team. Jij. We worden in een mind strijd getrokken van goed tegen slecht. We moeten kanten kiezen, strijden voor hetgeen anderen zeggen dat het goede of het juiste is, maar in werkelijkheid draait het enkel en alleen om onszelf. De echte arena waarin wij moeten strijden is tevens de laatste arena, en dan heb ik het uiteraard over onze innerlijke arena. Het maakt niet uit of een groepering eruit ziet als engelachtige pino’s of dat een groepering eruit ziet als mensenetende dinosaurussen. Alles en iedereen wat zich bemoeit en komt bemoeien met ons en onze moederplaneet maakt deel uit van het strijdplan van de energie/entiteit die zichzelf dus ‘God’ noemt en die als doel heeft om zoveel mogelijk ‘zieltjes’ te komen ‘oogsten’.

Eigenlijk moeten de zwaarste uitdagingen die ons te wachten staan nog komen. Die komen pas nadat we zogenaamd ‘bevrijd’ gaan worden van laag 1. Veel complotdenkers focussen zich alleen maar op laag 1 en zien alleen maar de duisternis van laag 1. Alles wat dan vervolgens komt wat ook tegen diezelfde laag 1 ‘strijdt’ wordt door diezelfde complotdenkers dan omarmt als het goede. Ik ben hier dan maar de dagbederver die keer op keer zegt dat er geen enkele groepering die zich met ons komt bemoeien ‘de goede’ is. Ze vertegenwoordigen allemaal agenda’s die bedoelt zijn om ons af te houden van het bij ons zelf naar binnen gaan en in ons zelf de kracht, wijsheid en antwoorden te vinden die we nodig hebben om onszelf weer te herinneren wie wij mensen in werkelijkheid zijn en wat wij mensen hier op Aarde in werkelijkheid komen doen. Als je goed luistert naar al die spirituele ‘wijsheid’ van al die verschillende buitenaardse en interdimensionale groeperingen dan valt op dat ze allemaal in min of meerdere mate new cage desinformatie verspreiden. “Wij zijn allemaal één, we komen allemaal uit dezelfde bron of god, we moeten enkel en alleen service to others zijn (zodat we niet in onszelf gaan graven en vinden wie we daadwerkelijk zijn), activeer je chakra’s, lek je kundalini, en open je pijnappelklier wagenwijd zodat je compleet overgenomen kan worden door demonische entiteiten die zich voordoen als het licht” met andere woorden. Zie hier de doctrine die schuilgaat achter al die buitenaardse groeperingen die het zogenaamd alleen maar goed met ons voor hebben. De enige die weet wat goed voor jou is is die jou, en de enige weg ‘eruit’ is ‘erin’.

Veel woorden wellicht voor een goed bedoelde disclaimer. Het valt mij op, en ik deed en doe het zeker zelf ook, dat we keer op keer vervallen in dualiteit en het kanten kiezen. Het is ook lastig, want wie wil er nou niet af van die satanische kliek die denkt hier op Aarde de touwtjes in handen te hebben? Ik ben ze liever vandaag dan morgen kwijt. En ik juich min of meer voor laag 2 op dit moment. Ik heb liever een wereld zonder geld, waarin geen schaarste meer voorkomt en waar de Aarde en wij als mensheid genezen kunnen worden van veel van de door laag 1 gecreëerde rotzooi en ziektes. Een wereld waarin buitenaardse contacten normaal zijn en waar mensen veel meer vrijheden genieten dan nu ooit het geval zou kunnen zijn met de huidige ‘macht’. Maar ik weet tegelijkertijd ook dat het uiteindelijk om mijn eigen innerlijke proces gaat en niet om de externe wereld waarin ik leef. Die externe wereld gaat mij niet bevrijden, alleen ik kan mijzelf echt bevrijden en ontdoen van alle externe manipulaties en controlemechanismes om vervolgend weer echt mijn ware zelf te kunnen zijn. Voor mij is dit innerlijke weten enorm van belang in onze huidige tijd. We zitten namelijk middenin de overgang van laag 1 naar laag 2. De Alliance is al ruim 10 jaar bezig met haar strijd om ‘volledige’ disclosure te brengen. Het is ons alleen nog niet echt opgevallen gok ik. Als je weet dat al die ‘fly by’ UFO sightings in de afgelopen jaren bij het ISS ruimtestation ruimteschepen waren van deze Alliance dan begint het kwartje misschien al een beetje te vallen. Niet alleen bij het ISS saboteert men de boel door tijdens livefeeds ten tonele te verschijnen, dit gebeurt bij zo’n beetje elke livefeed in de ruimte. Veel complotdenkers zien UFOs tijdens dat soort livefeeds. En dat klopt ook. Al zijn ze meer dan vaak niet buitenaards, maar ‘gewoon’ afkomstig uit het geheime ruimteprogramma wat bekend staat als ‘The Alliance’.

Er zijn dus veel groeperingen en net zo veel plannetjes. Laag 1 zou niets liever doen dan voor eeuwig doorgaan met het voorliegen van de mensheid. Echter weet men dat er door andere groeperingen waar ze geen macht over hebben andere plannetjes bedacht en uitgevoerd worden om disclosures te brengen. Men kan hier niet meer tegen strijden. Die strijd is men aan het verliezen. De Alliance heeft namelijk ook marionetten (als je het zo wilt beschrijven) op Aarde in de politiek en in het bedrijfsleven. Net zoals de demonische entiteiten en de draco reptilians hun mannetjes en vrouwtjes hebben in de geopolitieke arena zo hebben ook de krachten achter de Alliance hun mannetjes en vrouwtjes in de geopolitieke arena. Dit is de strijd die je nu ziet binnen deze geopolitieke arena en dan specifiek de strijd die Donald Trump voert binnen de geopolitieke arena.

Ik heb er vaker over geschreven, Donald Trump behoort niet tot de groeperingen die laag 1 vormen. Donald Trump fungeert als de ongeveer letterlijke bezemsteel die de Alliance en dus laag 2 gebruikt om al die satanische rotzooi naar de oppervlakte te vegen. Dat is wat we nu al kunnen zien van deze transitie van laag 1 naar laag 2. Eerst moet de satanische duisternis in het licht gezet worden, zodat iedereen het met eigen ogen kan zien. Harvey Weinstein, en eerder John Podesta en Hillary Clinton, zijn pas de topjes van het topje van de satanische ijsberg van drek die belicht wordt. Laag 1 moet iets doen om niet (zoals ik dat noem) geheel nat te gaan. Als er vandaag disclosures zouden plaatsvinden van het geheime ruimteprogramma en de buitenaardse contacten en technologieën, waarover men dus al tientallen jaren in het geheim over bezit, dan zal het volk zich honderd procent zeker bedonderd, bestolen en belogen voelen. Dus wat doe je dan als laag 1? Je gaat bijvoorbeeld in een heel traag tempo aan zogenoemde ‘soft disclosure’ doen. Je begint bijvoorbeeld met bacteriën en/of water op Mars, laat vervolgens de wetenschap met een stijf plassertje praten over botsende ‘pulsars’ in ‘outer space’, en je laat vervolgens Tom DeLonge en zijn team met ex-CIA, ex-defensie en ex-Pentagon medewerkers de mensheid verder zoet houden met verhaaltjes over wat allemaal in de toekomst eventueel mogelijk zal worden. Dit soort soft disclosures (tergend langzame uitgerekte onthullingen) komen voort uit de MIC tak van het geheime ruimteprogramma. Dat is dus het programma wat niet verder komt dan een paar honderd kilometer buiten de Aarde. Zij willen wel een gedeeltelijke disclosure, maar willen het uitspreiden over minstens 10 jaar. Hier is Donald Trump op de hoogte van, zoals je in onderstaand fragment van Corey Goode kan horen. Niet alleen Corey heeft dit aangestipt, ook andere geheime ruimteprogramma insiders zoals een Pete Peterson hebben dit al naar buiten gebracht.

Trump is dus op de hoogte. En Trump was teleurgesteld over de informatie die hij ontving over deze gedeeltelijke disclosure, omdat het wat hem betreft niet ver en snel genoeg ging. Voor mij is het inmiddels meer dan logisch dat alles en iedereen wat aangestuurd en/of gecontroleerd wordt door laag 1 nu al meer dan een jaar fulltime bezig is met het onderuit proberen te halen van Donald Trump. De enige mogelijk uitleg die je kan geven daarvoor is dat we hier te maken hebben met een strijd tussen laag 1 en laag 2, die aangestuurd worden vanuit de exopolitiek hoek. Het is het begin van de wisseling van de ‘macht’. En het is zeker allemaal verbonden met de verschillende geheime ruimteprogramma’s. Dit was pas een inleiding in deze geheime ruimteprogramma’s, er valt nog heel veel meer te schrijven!

Micky van Leeuwen

30-10-2017

Spread the love

De Geheime Ruimteprogramma's – Deel 1: Inleiding - Indigo Revolution (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 5972

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.